Spoštovani interesenti, spoštovane bodoče stranke družbe LUTZ!

Ponosni smo, da našo družbo priporoča združenje GIZ Intertransport, ki ima pooblastila Mednarodne zveze za cestni promet (IRU), veseli pa bi bili tudi vašega zaupanja in morebitnega poslovnega sodelovanja z vašim podjetjem. Zanesete se lahko na naše večdesetletne izkušnje, ki smo jih zbrali kot podjetje, specializirano za prevozni sektor. Kot prevozniku v cestnem prometu vam ponujamo zavarovalno kritje za pokrivanje vaše odgovornosti v okviru notranjih, mednarodnih in kabotažnih prevozov, ki mu glede obsega kritja in zavarovalnih vsot ni para, zato ga tudi ni mogoče primerjati z običajnimi standardnimi produkti.

Seveda je vaša odgovornost prek nas zavarovana pri zavarovatelju z mednarodnim ugledom in najvišjo bonitetno oceno. Vabimo vas, da si preberete več o naši ponudbi; v ta namen kliknite podstran, ki vas zanima. Za nadaljnje informacije smo vam vselej z veseljem na voljo na Info točki pri GIZ Intertransport.

S prijaznimi pozdravi

LUTZ ASSEKURANZ MAKLERGES.M.B.H.
(Vodstvo podjetja)

INFO TOČKA:

GIZ Intertransport
Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 4323334
Telefax: +386 (0)1 2318967
lutz@intertransport.si

Sklenitev police prek družbe LUTZ prinaša številne prednosti, in sicer med drugim:

  • V eni polici so združeni notranji in mednarodni prevozi kakor tudi kabotažni prevozi ( v skladu s slovenskim prevoznim pravom (ZPPC-1); Konvencijo CMR; in prevoznim pravom držav, v kateri poteka kabotaža).
  • Zavarovalna vsota do 1.500.000 € na škodni primer in 5.000.000 € na škodni dogodek.
  • Odgovornost za kabotažne prevoze je v Nemčiji zavarovana do 40 SDR/kg brez dodatne premije.
  • V okviru pogojev je sozavarovana tudi odgovornost za škodo, nastalo na podlagi hude kršitve (namera, huda malomarnost), npr. v skladu s čl. 29 (2) CMR.
  • Izdana potrdila o zavarovanju, ki potrjujejo sklenjeno obvezno zavarovanje, sprejemajo mednarodno dejavni špediterji ter tudi nemški Zvezni urad za prevoz blaga (BAG).
  • Zavarovano je plačilo utemeljenih zahtevkov ter zavrnitev neutemeljenih zahtevkov iz naročenih prevozov (pravno varstvo za zavrnitev, po potrebi tudi z zagotovitvijo odvetnika in zastopanjem pred sodiščem).
  • Geografsko območje veljavnosti zavarovanja se razteza čez celotno Evropo, države Bližnjega in Srednjega vzhoda do linije petindevetdesetega vzhodnega poldnevnika ter čez afriške države ob Sredozemskem morju (pri kabotaži: EU in EGP).
  • Zavarovanje prek špediterjev naročnikov (povezano z odbitkom od tovora) je odveč.
  • Zagotavljamo hiter postopek pri škodnih zahtevkih.

 

GIZ Intertransport opozarja, da polica v višini npr. 200.000 € ne zadostuje! V številnih primerih sodišča obsodijo prevoznike zaradi odgovornosti na podlagi hude malomarnosti (pogosto pri tatvinah s tovornjakov). V takem primeru je odgovornost neomejena. Kaj to pomeni v praksi, če imamo prevoz v vrednosti 400.000 € in s težo 20 ton? Večina zavarovateljev v splošnem zavrne tovrstno zavarovalno kritje, nekateri povrnejo 8,33 SRD/kg, kar je slabih 10 €/kg, in skupaj torej 200.000 €. Prevoznik mora tako plačati celoten znesek ali pa vsaj razliko v višini 200.000 €, kar ga lahko privede na rob bankrota. S tega vidika so police našega kooperacijskega partnerja družbe LUTZ Assekuranz drugačne. Tukaj se v okviru pogojev izplača celotna odškodnina.

Pozor: Nevarnost je zelo resnična, saj se lahko zoper prevoznika v skladu z 31. členom CMR vloži odškodninska tožba tako v državi, kjer ima običajno prebivališče (sedež), kjer ima glavno izpostavo ali podružnico, kakor tudi v državi, v kateri je kraj prevzema tovornega blaga ali predviden kraj oddaje. Primer: Podružnica slovenskega prevoznika na Hrvaškem prejme naročilo za prevoz iz Turčije v Nemčijo. Tožbo je potemtakem mogoče vložiti na Hrvaškem, v Sloveniji, Turčiji in Nemčiji! V takem primeru je ob sebi dobro imeti izkušenega partnerja kot je družba LUTZ. Zato vas znova vabimo k ogledu spodnje povezave, kjer boste dobili več informacij.

Dokumenti: