IRU TIR-EPD je aplikacija, ki imetnikom zvezka TIR omogoča, da predložijo brezplačne elektronske predhodne najave na carinske organe v različnih državah. S TIR-EPD lahko carinski organi potrdijo, da je bila predhodna najava predložena s strani pooblaščenega imetnika TIR zvezka in da je TIR zvezek veljaven. Ta izmenjava informacij omogoča vnaprejšnjo analizo tveganja in tako naredi prehod čez mejo enostavnejši, varnejši in hitrejši.

Aplikacija TIR – EPD

Priročnik za uporabnike aplikacije

Predstavitev uporabe TIR – EPD