Novice

/Novice

Združeni za razvoj naslednje generacije poklicnih voznikov in njihovo poklicno integracijo

Pomankanje strokovno usposobljene delovne sile je že doseglo številna podjetja v prometni, špedicijski in logistični panogi. Zato je združenje Intertransport razvilo pilotni projekt, ki je privlačen mladim migrantom, pa tudi slovenskim iskalcem zaposlitve.

O projektu:

 • Gre za izobraževalni program, ki je nastal zaradi obstoječih potreb v transportni panogi. S pomočjo programa bodo udeleženci usposobljeni za eno od številnih prostih delovnih mest v transportni panogi in se tako lahko hitro uspešno vključili na trg delovne sile.
 • Usposabljanje vključuje pridobitev vozniškega dovoljena C kategorije (tj. vozniški izpit za tovorno motorno vozilo).
 • Projekt omogoča udeležbo v izobraževanju ne le lokalnim iskalcem zaposlitve temveč tudi migrantom in beguncem z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
 • Združenje Intertransport v celoti koordinira projekt: udeležence rekrutira, selekcionira, usmerja in spremlja vse do zaključene kvalifikacije.

Daj prihodnosti nov zagon. Postani poklicni voznik/ca.

Obožujete daljne kraje in hrepenite po razgibanem delovniku? Ste navdušeni tudi nad daljšimi vožnjami in ste pripravljeni sprejeti odgovornost za prevoz dragocenega blaga?

Potem je delo voznika tovornjaka za vas!

Ali ste primeren/na kandidat/tka?

 • Migranti/tke in begunci/ke z dovoljenjem za bivanje v Republiki sloveniji ter domači iskalci zaposlitve,
 • stari/e najmanj 21 let,
 • z veljavnim vozniškim dovoljenjem B kategorije,
 • s področja celotne Slovenije,
 • zaželeno je znanje slovenskega, angleškega in dodatnega tujega jezika
 • zaželena je zaključena poklicna srednja šola, smer avtomehanik

V katerem podjetju ali sektorju se lahko zaposlite?

Področje dejavnosti poklicnega voznika zajema predvsem tovorni in potniški promet. Možnosti zaposlitve so številne. Zaposlite se lahko pri manjših prevoznih podjetjih kakor tudi velikih korporacijah in logističnih podjetjih. Tudi podjetja, ki opravljajo poštne in kurirske storitve, so pogosti delodajalci.

8. oktobra 2019|Novice|

United for the Development of the Next Generation of Professional Drivers and Their Professional Integration

The shortage of professional drivers has already reached many companies in the transport industry, freight forwarding, and logistics. This is the reason why Intertransport Association (GIZ ITT) has developed a pilot project that aims to appeal to the future generation of professional drivers among migrants, refugees, and other jobseekers in Slovenia.

Project description:

 • It is an educational program during which participants will be trained for one of the many vacant jobs in the transport industry and will be able to participate in the labour market actively.
 • During the training, participants will obtain the driving license for trucks (category C).
 • The training is open for Slovenians, migrants, and refugees with a residence permit.
 • Intertransport Association is project coordinator and responsible for recruitment, selection, training, and follow-up of the participants.

Add a pace to the future. Become a professional driver.

Do you love foreign places? Do you long for dynamic workdays? Do you find driving enjoyable? Are you prepared to take on the responsibility for valuable goods?

If you answered “yes” to at least three of these questions, don’t hesitate, make a move and become a professional driver!

Requirements

 • Slovenians, migrants, and refugees with a residence permit,
 • 21 years old or older,
 • a legal driving license for a car (category B),
 • living in Slovenia,
 • it is desired that candidates understand and speak Slovene, English and any other foreign language,
 • it is desired that candidates have obtained a high school diploma, preferably auto mechanic training school.

Employment opportunities

Professional truck drivers are employed at small and large trucking companies as well as freight forwarding companies. Even companies that carry out postal and courier service trips are frequent employers.

8. oktobra 2019|Novice|

Gemeinsam für den Fachkräftenachwuchs und berufliche Integration

Der Fachkräftemangel hat bereits viele Unternehmen der Transport-, Speditions- und Logistikbranche erreicht. Deshalb hat der Verband Intertransport (GIZ ITT) ein Modellprojekt entwickelt, dass junge Migranten ansprechen soll, aber selbstverständlich auch für slowenische Arbeitsuchende attraktiv ist.

Profil des Projekts:

 • Es ist ein Bildungsprogramm nach Bedarf und mit Augenmaß. Hier sollen Menschen für einen der vielen freien Arbeitsplätze in der Branche ausgebildet werden und dadurch schnell, auf “eigenen Füßen stehen” können.
 • Bestandteil der Qualifikation ist der Erwerb des Führerscheins für Lkw.
 • Das Projektdesign ermöglicht neben einheimischen Arbeitsuchenden auch Migranten und Geflüchtete mit Bleiberecht und Bleibeperspektive die Teilnahme.
 • Der Verband Intertransport übernimmt die Koordination des Projekts. Es bietet eine Begleitung und Betreuung bis hin zur Prüfung.

Bewegen Sie etwas! Berufskraftfahrer/-in

Sie lieben die Ferne und sehnen sich nach einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag? Sie können sich auch für längere Fahrten begeistern und übernehmen gern die Verantwortung wertvolle Güter?

Dann könnte Sie eine Tätigkeit in der Güterbeförderung an das Ziel Ihrer beruflichen Träume bringen.

Teilnehmer/-innen an der Qualifikation:

 • slowenische Arbeitsuchende sowie Migranten und Geflüchtete mit Bleiberecht,
 • mind. 21 alt,
 • mit Führerschein für Pkw,
 • aus ganzer Slowenien.

In welchem Unternehmen bzw. Branchen sind Sie einsetzbar?

Das Tätigkeitfeld des Berufskraftfahrers umfasst hauptsächlich den Güterverkehr und die Personenbeförderung. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sowohl Einzelunternehmen als auch große Speditionen kommen als Ihr Arbeitgeber infrage. Auch Unternehmen, die Post- und Kurierdienstfahrten durchführen, sind häufige Arbeitgeber.

8. oktobra 2019|Novice|

Podaljšanje veljavnosti zvezka TIR

Na zadnjem sestanku CAD, ki je potekal 8. novembra 2017 v Ženevi, so predstavniki izvršnega odbora IRU ugodili pobudi članov, da se podaljša veljavnost zvezkov TIR s sedaj 75 dni na 120 dni. In s tem naredili korak naprej za ohranjanje konkurenčnosti zvezka TIR.

120 dnevna veljavnost zvezkov TIR  bo stopila v veljavo 15.12.2017 za zvezke TIR, ki bodo izdani po tem datumu.

6. decembra 2017|Novice|

Obvezna elektronska prednajava- TURČIJA

Turške carina je uvedla obvezno prednajavo  v elektronski obliki uradu vstopa pred prihodom vozila. V ta namen se lahko uporabita brezplačni elektronski aplikaciji TIR-EPD (razvil IRU) ali TIRCUS (razvila turška carina). Vložitev predhodne deklaracije je obvezna od 25.4.2017.

17. maja 2017|Novice|

SPREMEMBE pri sprejetju zvezkov TIR v BELORUSIJI

Od 8. julija 2016 beloruski carine ne sprejemajo zvezkov TIR, če znesek carinskih dajatve in davkov za tovor po zvezku presegajo znesek 60.000 EUR

OZADJE

Od začetka julija 2016, je IRU prejela več povpraševanje s strani združenj v zvezi s položajem, ki obdaja sprejemanje zvezkov TIR v Belorusiji, ki se kot kaže spremenil. Na zahtevo IRU je, belorusko združenje BAMAP naslovilo uradno povpraševanje svojim nacionalnim carinskim organom, da bi razjasnili položaj.

ANALIZA

Glede na uradni odgovor, ki ga združenje BAMAP prejelo od državnega carinskega odbora Belorusije, z dne 8. julija 2016, carinski organi Republike Belorusije ne sprejemajo več zvezkov TIR za tranzitne operacije, kjer je seštevek carinskih dajatev in davkov, presega znesek  60.000 EUR, odločitev temelji na  členu 201.1 carinskega zakonika carinske unije (CCCU). V takem primeru morajo carinski organi v okence “Za uradno rabo” talona 1 in 2 zvezka TIR vpisati: “Zavrnil s sklicevanjem na člen 216.5 na CCCU”.

IRU nadaljuje svoje delo, da se omogoči povečanje stopnje TIR garancijo v Belorusiji do 100.000 EUR.

VPRAŠANJA

Za vsa dodatna vprašanja ali pripombe, nam pošljite elektronsko sporočilo na IRU sekretariat na svetlana.digiorgio@iru.org.

22. septembra 2016|Novice|

TIR-EPD

Elektronsko prednajavo, ki je obvezna, lahko naredite sami, preko brezplačnega programa TIR-EPD. Do programa lahko dostopate preko spletne strani: https://tirepd.iru.org ali preko bližnjice na naši spletni strani www.intertransport.si . Na naši spletni strani najdete tudi video (v angleškem ali ruskem jeziku) v katerem je natačno opisano kako narediti elektronsko prednajavo.

Uporabo brezplačnega TIR-EPD programa bomo nagradili s posebnim bonusom.

10. junija 2016|Novice|

Spremembe v sistemu TIR od 1.7.2016

1.7.2016 stopita v sistemu TIR v veljavo dve spremembi, in sicer:

 • na razpolago bosta samo 6 in 14 listni zvezek TIR (spremenjen bo njun izgled in tudi cena)
 • dvig višine carinske garancije iz dosedanjih 60.000 EUR na 100.000 EUR

Stari zvezki TIR bodo še v obtoku in veljavni v prehodnem obdobju oziroma do prodaje zalog.

Omenjeni spremembi sta prvi korak k uvedbi elektronskega zvezka TIR. Eden od pogojev za uspešno delovanje E-TIR sistema je elektronska prednajava.

Elektronsko prednajavo, ki je obvezna, lahko naredite sami, preko brezplačnega programa TIR-EPD. Do programa lahko dostopate preko spletne strani: https://tirepd.iru.org ali preko bližnjice na naši spletni strani www.intertransport.si . Uporabo brezplačnega TIR-EPD programa bomo nagradili s posebnim bonusom.

Za odgovore na vprašanja in pomoč pri uporabi programa smo vam na voljo na telefonski številki 01/213 89 68 ali ob izdaji zvezkov TIR.

9. maja 2016|Novice, Obvestila|

NOVO!: Prvovrstno zavarovanje za naše slovenske prevoznike!

GIZ Intertransport se je 1. julija 2014 povezala z družbo LUTZ Assekuranz Maklerges.m.b.H. kot svojim kooperacijskim partnerjem za zavarovanje OCP!

Družba LUTZ (www.lutz-assekuranz.at) je velik, mednarodni zavarovalni posrednik, ki se že več kot 40 let specializira za področje zavarovanja odgovornosti v prometu. V Evropi ima mrežo podružnic in kooperantskih pisarn, prek katerih sodeluje s prvovrstnimi zavarovatelji kot je na primer skupina VIG (zavarovalnica Wiener Städtische in druge).

GIZ Intertransport priporoča slovenskim prevoznikom, da svoje police za zavarovanje odgovornosti v prometu sklepajo prek družbe LUTZ. V naši pisarni v Ljubljani smo za zainteresirane prevoznike, ki želijo informacije iz prve roke, uredili Info točko.

O vseh pomembnih podrobnostih pa se lahko poučite tudi na naslednji povezavi: klik

22. julija 2014|Novice|

TIR – EPD

Kot ste bili že obveščeni je elektronska prednajava obvezna. Elektronska prednajava je pri nas že od leta 2009 aktivna.

Kot ste morda že opazili so na mejnih prehodih uvedene »TIR EPD zelene linije«. TIR – EPD Zelene linije je koncept prehoda meje na hitrejši in bolj enostaven način z določitvijo posebnih linij označenih s tablami »TIR-EPD green line«. Elektronska prednajava je osnovni pogoj za uporabo takih linij. Žal navkljub brezplačnemu spletnemu programu, ki ga je za imetnike zvezkov TIR razvil IRU, le 10% prevoznikov samostojno uporablja ta programa. Večji del elektronskih prednajav še vedno za prevoznike opravijo špediterji, ki dobro služijo na ta račun.

Ponovno pozivamo, da se poslužujete uporabe brezplačne spletne aplikacije, ki je bila izdelana prav za vas in zato, da bi vam omogočila zmanjšati stroške.

Preko internetne povezave https://tirepd.iru.org/login je uporaba aplikacije za imetnike zvezkov TIR brezplačna.

10. januarja 2014|Novice, Obvestila|