Pomankanje strokovno usposobljene delovne sile je že doseglo številna podjetja v prometni, špedicijski in logistični panogi. Zato je združenje Intertransport razvilo pilotni projekt, ki je privlačen mladim migrantom, pa tudi slovenskim iskalcem zaposlitve.

O projektu:

  • Gre za izobraževalni program, ki je nastal zaradi obstoječih potreb v transportni panogi. S pomočjo programa bodo udeleženci usposobljeni za eno od številnih prostih delovnih mest v transportni panogi in se tako lahko hitro uspešno vključili na trg delovne sile.
  • Usposabljanje vključuje pridobitev vozniškega dovoljena C kategorije (tj. vozniški izpit za tovorno motorno vozilo).
  • Projekt omogoča udeležbo v izobraževanju ne le lokalnim iskalcem zaposlitve temveč tudi migrantom in beguncem z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
  • Združenje Intertransport v celoti koordinira projekt: udeležence rekrutira, selekcionira, usmerja in spremlja vse do zaključene kvalifikacije.

Daj prihodnosti nov zagon. Postani poklicni voznik/ca.

Obožujete daljne kraje in hrepenite po razgibanem delovniku? Ste navdušeni tudi nad daljšimi vožnjami in ste pripravljeni sprejeti odgovornost za prevoz dragocenega blaga?

Potem je delo voznika tovornjaka za vas!

Ali ste primeren/na kandidat/tka?

  • Migranti/tke in begunci/ke z dovoljenjem za bivanje v Republiki sloveniji ter domači iskalci zaposlitve,
  • stari/e najmanj 21 let,
  • z veljavnim vozniškim dovoljenjem B kategorije,
  • s področja celotne Slovenije,
  • zaželeno je znanje slovenskega, angleškega in dodatnega tujega jezika
  • zaželena je zaključena poklicna srednja šola, smer avtomehanik

V katerem podjetju ali sektorju se lahko zaposlite?

Področje dejavnosti poklicnega voznika zajema predvsem tovorni in potniški promet. Možnosti zaposlitve so številne. Zaposlite se lahko pri manjših prevoznih podjetjih kakor tudi velikih korporacijah in logističnih podjetjih. Tudi podjetja, ki opravljajo poštne in kurirske storitve, so pogosti delodajalci.