Ruska carina še vedno se zahteva plačilo dodatne garancije!

Spoštovani  prevoznik!

Kljub obljubam RUSKE CARINE in podpisu novega dogovora, o nemotenem poslovanju z zvezki TIR v Rusiji od 1.12.2013, temu žal ni tako. Še vedno se zahteva plačilo dodatne garancije, posebej na mejnih prehodih UKRAJINA – RUSIJA.

Zato vas prosimo, da vsakemu zvezku TIR, ki ga zavrne RUSKA CARINA ob vračilu v  GIZ Intertransport, v izogib reklamacijskim zahtevkom, priložite:

  1. čitljivo izpolnjen obrazec (TIR CARNETS REFUSED BY RUSSIAN CUSTOMS);
  2. dokazilo (čitljive kopije) o plačilu dodatne garancije (za območje Rusije);
  3. kopijo CMR;
  4. kopijo uvozne carinske deklaracije (oziroma katerokoli drugo dokazilo, da so bile vse carinske dajatve in davščine plačane s strani prejemnika blaga).

Pogajanja z RUSKO CARINO se nadaljujejo. V upanju na hitro rešitev nastale situacije vas lepo pozdravljamo!